ADA-2016-D75

Frigivelse av advokat fra taushetsplikt ved disiplinærklage går bare så langt det er nødvendig for å kunne forsvare seg mot klientens anklager.