U bind II (Disiplinærnemnden 1979) s. 313

Advokaten hadde på vegne av sin klient inngått avtale om salg av fast eiendom. Klienten valgte imidlertid å gå fra salget og trakk oppdraget tilbake. Advokaten overleverte kopier av deler av korrespondansen med klienten til kjøperens advokat for å vise at han ikke var skyld i tvisten som oppsto. Det ble lagt til grunn at det ikke dreide seg om stoff og opplysninger som kunne karakteriseres som «hemmeligheter» i straffelovens for stand. Å gi fra seg korrespondansen til en annen advokat ble likevel ansett som et brudd på fortrolighetsplikten.