U bind II (Hovedstyret 1977) s. 110

Uttalt at en advokat ikke kan overlevere saksdokumenter til andre uten klientens samtykke og at dette også gjelder ved søknad om fri sakførsel eller fritt rettsråd, samt ved eventuell kontroll av advokatens arbeidsoppgave i forbindelse med salærfastsettelsen. Klientens tillatelse må foreligge før eventuelle dokumenter som er nødvendige for søknaden, fremlegges for offentlig myndighet.