U bind IV (Oslo krets 1986) s. 361

Advokaten hadde gitt kopier av et brev til en tidligere klient til en annen klient og to andre personer. Uttalt at en advokats fortrolighetsplikt omfatter ikke bare de råd som gis klienten, men også advokatens vurderinger og meninger om saken. Hvis slike forhold skulle komme ut, vil det kunne rokke ved det tillitsforhold som må bestå mellom advokat og klient. Advokaten hadde her på en særlig klanderverdig måte tilsidesatt Regler for god advokatskikk.