U bind V (Møre og Romsdal krets 1988) s. 143

Advokaten funnet å ha opptrådt i strid med straffeloven § 144 og Regler for god advokatskikk ved å ha gitt opplysninger til fylkeslegens kontor om klientens sykejournal i strid med klientens uttalte ønske. Påpekt at det er av særlig viktighet at taushetsplikten blir strengt overholdt når det gjelder opplysninger vedrørende en persons helseforhold.