U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 191

Advokaten hadde fortalt en venn av klienten at det var tvist om betaling av advokatens salær. En slik opplysning var ikke omfattet av taushetsplikten etter straffeloven § 144. Da det ikke var gitt opplysninger om selve saken, men bare om spørsmålet om betaling av salær, fant Disiplinærnemnda i likhet med disiplinærutvalget at advokaten heller ikke hadde brutt sin fortrolighetsplikt. (Når det gjelder forholdet til fortrolighetsplikten, kritiseres avgjørelsen av Svalheim, s. 116).