U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 438

Advokaten hadde mottatt en telefaks som ved en feil var sendt ham av motparten i stedet for til motpartens advokat. Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å lese innholdet og ikke å ha makulert telefaksen etter å ha blitt bedt om det av motpartens advokat. Uttalt at advokaten heller ikke ville være forhindret fra å benytte seg av opplysningene i faksen. Mottakeren kunne ikke bebreides for å ha mottatt opplysningene, og avsenderen av faksen måtte ha risikoen for feil som var begått av ham selv. Det er presisert at avgjørelsen er basert på at advokaten ikke visste om feilsendingen da han leste telefaksen. Hadde avsenderen selv oppdaget feilen og varslet mottakeren før faksen var lest, ville mottakeren ikke ha hatt noen rett til å lese innholdet og heller ingen rett til å beholde faksen.