U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 477

Klienten klaget over at hans advokat hadde oversendt en logopedrapport til motpartens (foreldrenes) advokat. Advokaten hevdet at det forelå samtykke til oversendelsen, noe klienten benektet. Disiplinærnemnda lot bevistvilen gå ut over advokaten og uttalte under henvisning til de følsomme opplysninger som rapporten inneholdt, at advokaten ikke burde ha oversendt denne uten å ha sikret seg klientens uttrykkelige samtykke på en slik måte at dette i ettertid lot seg dokumentere.