U bind VI (Oslo krets 1991) s. 50

Advokatens klient var narkoman og hadde engasjert advokat for å få omgjort barnevernsnemndas vedtak om at han skulle plasseres i kollektiv for narkomane. Fra barnevernsnemnda fikk advokaten utlevert diverse dokumenter, bl.a. en epikrise med sensitive opplysninger fra klientens foreldre. Advokaten overleverte senere disse dokumentene til sin klient. Etter klage fra klientens foreldre fant disiplinærutvalget at advokaten hadde brutt sin fortrolighetsplikt ved å utlevere dokumentene til sin klient. Det ble uttalt at advokaten måtte ha vært klar over at de dokumenter det gjaldt, var av særlig sensitiv karakter og således måtte behandles med forsiktighet.