Medarbeidere

Advokaten skal kreve at fullmektiger, personale og enhver person1) som han engasjerer i forbindelse med advokatvirksomheten, overholder den samme taushets- og fortrolighetsplikt2).