1)

Som det fremgår gjelder pkt. 2.3.3 ikke bare personer som advokaten ansetter, men også andre som engasjeres i forbindelse med advokatvirksomheten. Dette vil omfatte alle som blir gitt tilgang til advokatens kontor, arkiver, databaser eller tekniske hjelpemidler, f. eks. personer som yter konsulenthjelp eller service vedrørende datautstyr.