ADA-2006-D167 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.