ADA-2006-D97 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.