ADA-2007-D114 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.