ADA-2008-D10 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde på spørsmål fra media uttalt at han ikke var løst fra taushetsplikten fra sin tidligere klient. Disiplinærutvalget kom til at dette var i strid med bestemmelsene om taushetsplikt i Regler for god advokatskikk og ila advokaten en advarsel. Disiplinærnemnden kom i sin behandling av saken til at det ikke var grunnlag for å si at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk. Disiplinærnemnden uttalte at man i visse situasjoner måtte kunne henvise til at man ikke var fritatt fra sin taushetsplikt.