ADA-2009-D165 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden mente at det var i strid med punkt 2.3.1 at advokaten ved gjentatte ganger hadde feilsendt opplysninger om klager til andre klienter.