1)

Bestemmelsen kom inn i våre etiske regler ved revisjonen i 1991 og har sitt forbilde i pkt. 2.2 i CCBE-reglene.