ADA-2007-D44 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.