ADA-2013-15 (Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder Sør-Rogaland og Haugesund kretser)

Bevisst unnlatelse av å fremlegge fremprovosert bevis i strid med RGA.