Forpliktelser

1)For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at han er uavhengig2) slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn3). Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser4) eller press utenfra5). Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard6) for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann.