1)

Generelt
Pkt. 2.1.1 første punktum angir hovedregelen om uavhengighet og begrunnelsen for denne. Det fastsettes at advokaten må være uavhengig slik at advokatens råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn.