3)

Uvedkommende hensyn kan være hensynet til motparten, til andre personer eller til egne interesser. Dersom advokaten har tilkjennegitt en bestemt forutinntatt holdning til klienten, eventuelt motparten, kan dette medføre at advokaten ikke er tilstrekkelig uavhengig, jf. ADA-2018-D127 (Disiplinærnemnden) der advokaten hadde gitt uttrykk for hun på forhånd hadde «bange anelser» ut fra sin kjennskap til klager og familieforholdene for øvrig.