4)

I pkt. 2.1.1 annet punktum er det understreket at advokaten ikke må la seg påvirke av egne personlige interesser eller press utenfra. Hensynet til egne interesser kan være av økonomisk eller av annen personlig art.