6)

For å bringe pkt. 2.1.1 mer i samsvar med den tilsvarende bestemmelse i CCBE-reglene, ble pkt. 2.1.1 tredje punktum føyd til ved revisjonen i 2001. Dette punktum understreker at advokaten ikke må sette seg i en posisjon hvor hans uavhengighet blir svekket og at kravene til faglig og profesjonell standard ikke må tøyes for å behage klienten, retten eller andre.