ADA-2012-D191 (Disiplinærnemnden)

Referert til RGA pkt 2.1.1. Advokat lånt penger fra klient og avregnet i løpende salær i strid med RGA pkt 2.1.1. Egnet til å påvirke advokatens uavhengighet.