ADA-2013-D217 (Disiplinærnemnden)

Referert til RGA pkt 2.1.1. og pkt 2.1.2. Ikke i strid med RGA at advokat hadde påtatt seg oppdrag for kunde av selskap han var styreleder for.