B bind I (Disiplinærnemnden 1997) s. 12

Advokat, som var vernepliktig offiser og mobilisert som krigsadvokat, opptrådte i strid med pkt 2.1.1 ved å påta seg oppdrag i ærekrenkelsessak mot en offiser i samme regiment som advokaten tilhørte.