B bind I (Disiplinærnemnden 1998) s. 163

Etter Disiplinærnemndens oppfatning var det ikke i samsvar med pkt. 2.1.1 og 3.2.1 at en advokat påtok seg prosessoppdrag i saker han hadde behandlet i ligningsnemnden. Uttalt at en advokat som påtar seg prosessoppdrag i saker han på en eller annen måte har behandlet forvaltningsmessig i forkant, ikke vil ha den nødvendige distanse til saken og at det lett kan oppstå tvil om han kan vurdere og behandle denne på en objektiv måte. Dette må være tilstrekkelig til å konstatere brudd på regelverket selv om manglende objektivitet ikke konkret kan påvises.