B bind I (Disiplinærnemnden 1999) s. 318

Advokaten hadde bistått med opprettelse av ektepakt som endret tidligere ektepakt og endringen tilgodeså advokatens mor. Disiplinærnemnden fant at advokaten ved opprettelsen av ektepakten hadde overtrådt pkt. 2.1.1 og 2.1.2 i reglene for god advokatskikk. Uttalt at det er et viktig prinsipp at advokaten i enhver oppdragssituasjon er uavhengig og at det er særlig viktig å påse at advokaten ikke kan mistenkes for å ha latt seg påvirke av egne personlige interesser. Da endringen var til fordel for advokatens mor, ble det lagt til grunn at endringen ville i sin tid kunne gi økonomiske fordeler for advokaten personlig.