B bind I (Disiplinærnemnden 2001) s. 626

Uttalt at felles medlemskap som frimurer normalt ikke anses å influere på kravet om uavhengighet. I dette tilfelle var advokaten og partsrepresentanten for motparten samt muligens to sentrale vitner og en av meddommerne medlemmer av samme frimurerlosje. Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdraget, og Disiplinærnemnden fant det lite sannsynlig at advokaten i den foreliggende situasjon ikke skulle ha følt seg uavhengig i forhold til oppdraget og ivaretakelsen av klientens interesser. Disiplinærnemnden uttalte generelt at det i gitte situasjoner kunne være klokt av en advokat å opplyse klienten om felles medlemskap i en forening, som f.eks. en frimurerlosje. Unnlatelse av å gi en slik opplysning vil imidlertid alene ikke kunne anses å være brudd på Regler for god advokatskikk.