U bind IV (Hovedstyret 1987) s. 403

Hovedstyret uttalte at det ikke ville være etisk forsvarlig at en advokat mottok provisjon fra bank ved plassering av klienters midler fordi advokatens egeninteresse da kunne påvirke advokatens rådgivning.