U bind IV (Østfold og Follo krets 1985) s. 149

Advokat som foresto et booppgjør hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å inngå avtale med arvingene om å overføre en av boets aksjer til seg selv mot at han dekket mortifikasjonsomkostningene. Uttalt at uten hensyn til aksjens verdi var det foretatt en sammenblanding av økonomiske midler som var sterkt klanderverdig.