U bind V (Østfold og Follo krets mfl. 1990) s. 450

Advokat som var overformynder ble funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved at han i egenskap av overformynder hadde bekreftet at et skjøte, som gjaldt en eiendom han selv hadde kjøpt, kunne tinglyses. Uttalt at en privatpraktiserende advokats oppdrag som overformynder må anses som en del av advokatvirksomheten i relasjon til de etiske regler.