U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 616

Advokaten hadde påtatt seg et oppdrag for en klient mot en motpart som advokaten selv hadde tvist med. Advokaten forhandlet frem et forlik for klienten samtidig som hans egen tvist ble brakt til opphør. Uttalt at en slik sammenblanding av økonomiske interesser vil være utillatelig selv med et uttrykkelig samtykke fra klienten. Poenget er at advokaten i en slik situasjon ikke kan sies å ha den nødvendige uavhengighet som er en forutsetning for fullverdig rådgivning overfor klienten, og forholdet ble ansett klart rammet av pkt. 2.1.1 og 2.1.2 i de etiske regler.