U bind VI (Hovedstyret 1991) s. 125

Advokat ekskludert for bl.a. å ha medvirket til å omgå bestemmelsene om kommunal forkjøpsrett gjennom en fremgangsmåte med salg, utbedring og seksjonering av leiegårder. Det dreide seg om store økonomiske verdier, og advokaten hadde på en utillatelig måte blandet sammen personlige økonomiske interesser og juridisk rådgivning for andre