U bind VI (Østfold og Follo krets mfl. 1991) s. 142

Advokaten hadde som bobestyrer opptrådt i strid med god advokatskikk ved å gå inn som aksjonær i og forretningsfører for selskapet som kjøpte boets eiendom og ved selv å kjøpe leilighet til underpris. Videre hadde han opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å overlate et salgsoppdrag til andre da det viste seg at hans foreldre hadde vist interesse for en eiendom som han hadde til salg for et bo som han bestyrte.