Oppdrag

1)En advokat må ikke2) påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser3) kan komme i konflikt med klientens interesser eller ha innflytelse på hans frie og uavhengige stilling4) som advokat.

En advokat må ikke gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av et oppdrag ved at klientens krav eller en del av dette overtas av advokaten5).

Advokaten må ikke påta seg kausjon6) for klienten. En advokat som representerer egne økonomiske interesser helt eller delvis - plikter7) å gjøre sine medkontrahenter og andre interesserte oppmerksom på dette.