2)

Første ledd er en presisering av det som følger av pkt. 2.1.1. Har advokaten en personlig interesse i saken, som ikke er sammenfallende med klientens, er det klart at han ikke kan påta seg oppdraget. Ringdal (s. 14) nevner som eksempel at advokaten som deltaker i et boligfellesskap må kunne opptre for fellesskapet hvor alle deltakere har felles interesse, men hvis advokatens økonomiske interesse ikke er sammenfallende med klientens interesse, må han avstå fra å opptre, f.eks. i en tvist om fastsettelse av leie eller fordeling av utgifter i boligfellesskapet. Se også RG 2013 s. 919.