3)

Personlige økonomiske interesser vil ofte være knyttet til annen næringsvirksomhet enn advokatvirksomheten som advokaten er involvert i, enten som aktiv deltaker eller som passiv investor. Det kan være virksomhet med tilknytning til motparten, egen klient eller andre, jfr. kommentaren til pkt. 2.1.1 ovenfor.

Andre eksempler på økonomiske interesser som er uforenlige med oppdraget, fremgår av pkt. 2.1.2 annet ledd og pkt. 3.3.2 og 3.3.3. Hvilken betydning det kan ha at advokatens salær er gjort betinget av et bestemt utfall, er nærmere behandlet av Sogn s. 180.