B bind I (Aust-Agder krets mfl. 2003) s. 1037

Da advokaten hadde anlagt saken mot feil saksøkt, ble søksmålet trukket, og advokatens klient ble pålagt å betale motpartens saksomkostninger. Da det feilaktige saksanlegg skyldtes en feilvurdering fra advokatens side, hadde advokaten blitt enig med klienten om at han ikke skulle kreve salær for eget arbeid samt betale motpartens omkostninger hvis beløpet oversteg kr 20.000,-. De ilagte saksomkostninger beløp seg til kr 20.930,-. Disiplinærutvalget la til grunn at sannsynligheten var stor for at advokaten ville ha kunnet blitt holdt erstatningsansvarlig som følge av det feilaktige søksmål. Det var da i strid med pkt. 2.1.2 å gi klienten råd om deling av motpartens saksomkostninger da advokaten hadde en klar egeninteresse i det råd som ble gitt. (Også referert under RGA pkt. 3.1.2.)