Uavhengighet

1)En advokat må ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han ikke fritt og uavhengig2) kan rådgi og bistå sine klienter eller slik at hans uavhengighet på annen måte3) blir svekket.