Struktur

  • Kommentarutgaven er bygd opp slik at den inneholder alle bestemmelsene i Regler for god advokatskikk med kommentarer og relevant praksis til hver enkelt bestemmelse.

  • For å komme fra den enkelte bestemmelsen til kommentaren en ønsker å lese mer om må en klikke på noten i den enkelte bestemmelsen.
  • Et utvalg av praksis fra disiplinærorganene følger etter kommentarene. Det er mulig å lese hele beslutningen fra disiplinærorganene ved å klikke på den enkelte avgjørelsen. Dette gjelder dog bare praksis etter 1997. Dette forutsetter at brukeren har abonnement på Lovdata.

  • Et utvalg av praksis fra før 1997 er inntatt i form av en ingress, denne praksisen er ikke lagt ut på Lovdata.
  • Rettspraksis det vises til i kommentarutgaven kan også leses i sin helhet ved å klikke på den enkelte avgjørelsen. Dette forutsetter at brukeren har abonnement på Lovdata.

  • Alternativt kan brukeren søke på stikkord ved bruk av søkemotoren på Advokatforeningens nettsider.

Dersom du måtte ha spørsmål knyttet til bruken av Kommentarutgaven til Regler for god advokatskikk på nett, vennligst kontakt Advokatforeningen på tlf 22 03 50 50, eller på e-post: post@advokatforeningen.no.