1)

Bestemmelsen kom inn i Regler for god advokatskikk i 2001 og er identisk med tilsvarende bestemmelse i CCBE Code of Conduct (pkt. 5.7).