2)

Bestemmelsen har stor praktisk betydning og må iakttas enten man som norsk advokat blir engasjert av en utenlandsk advokat eller selv engasjerer en advokat i utlandet.

Hvis en norsk advokat blir engasjert av en utenlandsk advokat, vil den utenlandske advokaten være ansvarlig i samsvar med pkt. 5.9 hvis advokaten er hjemmehørende i et land i EØS-området. Advokatforeningen i samtlige land i EU og EFTA er medlemmer av CCBE og har forpliktet seg til å innta en regel tilsvarende pkt. 5.9 i sine respektive Regler for god advokatskikk. Er advokaten hjemmehørende utenfor EØS-området, vil spørsmålet om ansvar være avhengig av rettsreglene og eventuelt de etiske reglene i vedkommende land. Hvis en norsk advokat engasjerer en advokat i utlandet, gjelder pkt. 5.9 for den norske advokaten uavhengig av om den utenlandske advokaten er hjemmehørende i EØS-området eller ikke.