ADA-1997-D69 (Disiplinærnemnden)

Den utenlandske advokats salærkrav ble ikke betalt av den norske advokats klient under henvisning til dårlig advokatarbeid. Den norske advokat, som hadde gitt oppdraget på vegne av sin klient, ble krevd for salæret. Advokaten opptrådte ikke i strid med god advokatskikk ved å nekte å betale salærregningen med den samme begrunnelse som hans klient hadde gitt. Uttalt at den oppdragsgivende advokat må kunne påberope seg de samme innsigelser mot salærkravet som sin klient.