Fullmektig

Fullmektig1)
Mellom advokat og fullmektig uten egen advokatbevilling skal det være et reelt ansettelsesforhold2). Fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor3). Det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold4) hvor fullmektigen bl.a. sikres en fast rimelig avlønning5). Prinsipalen må føre tilsyn med fullmektigens virksomhet, og sørge for at han får en forsvarlig veiledning6) i sitt arbeid.