3)

Advokatfullmektigen skal utføre sitt arbeid under prinsipalens kontroll og instruksjon. Det er derfor fastsatt i annet punktum at fullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor. Skal reelt tilsyn være mulig, må bestemmelsen i annet punktum forstås slik at fullmektigen og prinsipalen må ha det samme fysiske arbeidssted. Prinsipalen kan således ikke la sin fullmektig forestå driften av et avdelingskontor.