5)

For det annet kreves det at det ikke har vært mulig å få kontakt med motpartens advokat. Dette kravet forutsetter at det har vært gjort alvorlige anstrengelser fra advokatens side for å oppnå kontakt.

At motparten aksepterer å snakke med advokaten om saken uten at egen advokat er til stede, medfører ikke at advokatens opptreden ikke kommer i strid med pkt. 5.3. Dette gjelder også om motparten på forhånd har samtykket, f.eks. direkte til advokatens klient, i å snakke med eller delta på et møte hvor advokaten er til stede, jfr. U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 110.

Bestemmelsen gjelder ikke hvis motparten selv tar kontakt med advokaten. Advokaten må imidlertid i en slik situasjon vise tilbakeholdenhet og ikke selv ta initiativ til å drøfte spørsmål i saken som motpartens henvendelse ikke gjelder, og han bør snarest orientere motpartens advokat om henvendelsen og hva denne gjaldt, jfr. U bind VI (Oslo krets 1993) s. 502 og ADA-1998-D53 (Disiplinærnemnden).