ADA-1995-7 (Østfold og Follo krets mfl.)

I strid med god advokatskikk å sende telefaks direkte til motparten. Advokaten ble ikke hørt med at motparten hadde bedt om at henvendelser skulle bli sendt til ham, da dette var uttalt før motparten hadde engasjert advokat i saken. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 2.3.)