ADA-1997-D99 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.3 ved å kontakte motparten direkte med krav om oppgjør for tilkjente saksomkostninger før ankefristens utløp.